Liturgiczna Służba Ołtarza
parafii św.Jana Marii Vianneya na Sołaczu

Litania do Św.Jana Vianneya

 

 

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

 

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

 

Święty Janie Mario, módl się za nami

 

Święty Janie, już od dziecięctwa swego łaską obdarzony

 

Święty Janie, wzorze miłości synowskiej

 

Święty Janie, pobożny sługo Niepokalanego Serca Najś. Maryi Panny

 

Święty Janie, lilio czystości

 

Święty Janie, mężny naśladowco cierpień Chrystusa

 

Święty Janie, otchłani pokory

 

Święty Janie, serafinie modlitwy

 

Święty Janie, wierny czcicielu Najświętszego Sakramentu

 

Święty Janie, miłośniku ubóstwa świętego

 

Święty Janie, czuły przyjacielu ubogich

 

Święty Janie, przejęty bojaźnią Sądu Bożego

 

Święty Janie, umocniony Boskimi widzeniami

 

Święty Janie, dręczony przez piekło

 

Święty Janie, wzorze cnót kapłańskich

 

Święty Janie, pasterzu nieugięty i roztropny

 

Święty Janie, trawiony gorliwością

 

Święty Janie, niestrudzony u łoża chorych

 

Święty Janie, nauczycielu niezmordowany

 

Święty Janie, kaznodziejo płomienny

 

Święty Janie, mądry dusz kierowniku

 

Święty Janie, obdarzony duchem rady

 

Święty Janie, oświecony światłem niebieskim

 

Święty Janie, postrachu szatana

 

Święty Janie, współczujący każdej niedoli

 

Święty Janie, opatrzności sierot

 

Święty Janie, obdarzony mocą czynienia cudów

 

Święty Janie, któryś wielu grzeszników z Bogiem pojednał

 

Święty Janie, któryś tylu sprawiedliwych w dobrem utwierdził

 

Święty Janie, któryś zakosztował błogosławionej śmierci

 

Święty Janie, zażywający chwały niebieskiej

 

Święty Janie, ratujący wszystkich, którzy Cię wzywają

 

Święty Janie, patronie duchowieństwa

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami Święty Janie Mario Vianney

 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się:

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś uczynił świętego Jana Marię godnym podziwu dla jego gorliwości pasterskiej i stałego umiłowania modlitwy i pokuty, † błagamy Cię, udziel nam łaski, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * zyskiwali dusze

 

naszych braci dla Chrystusa i wraz z nimi dostąpili chwały wiekuistej.

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.