Liturgiczna Służba Ołtarza
parafii św.Jana Marii Vianneya na Sołaczu

Dekanalny Dzień Skupienia- zdjęcia